Paswoord vergeten?  
waarzeggers.net - Laat een waarzegger je toekomst voorspellen Home  |  Getuigenissen   |  E-mail Consult   |  Telefoon Consult   |  Foto Reading   |  Contact   |  Disclaimer   
 

Spirituele Hulplijn, verkrijg direct antwoord

betrouwbare en directe antwoorden van waarzeggers Verkrijg betrouwbare en directe antwoorden op uw vragen
waarzeggers via telefoon opbellen verkijg inzichten en antwoord van waarzeggers via telefoon
verkijg inzichten en antwoord van waarzeggers via e-mail
Disclaimer voor waarzeggers en waarzegger Disclaimer voor waarzeggers en waarzegger
 

Voordelen van een waarzeggers.net-account

gratis waarzeggers account 4 extra minuten gratis bij eerste oplading
Goedkoper bellen met waarzeggers (vanaf 80cpm)
Veilige betaalmiddelen - Waarzeggers.net Veilige betaalmiddelen zoals iDeal, Mastercard, Maestro, ...
  gratis Waarzeggers.net account aanmaken
Disclaimer voor waarzeggers en waarzegger

Disclaimer Waarzeggers.net

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website Waarzeggers.net en bij elke pagina, zowel in als buiten de account. Wanneer u 1 van de telefoonlijnen van Waarzeggers.net belt, gaat u eveneens akkoord met onze disclaimer. Door eenvoudige raadpleging van deze website of het bellen naar 1 van onze telefoonnummers aanvaardt de bezoeker dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Waarzeggers.net kan de bepalingen van deze disclaimer steeds eenzijdig wijzigen en dit op elke tijdstip. Gelieve dus bij elke raadpleging ook de laatste disclaimer te raadplegen.

Waarzeggers.net staat enkel in voor het in contact brengen van twee partijen (de bezoeker van de website enerzijds en zelfstandige waarzeggers anderzijds). De inhoud van de adviezen die de zelfstandige waarzeggers maken via telefoon, e-mail ,account,... zijn geheel voor hun rekening. Door het bellen of e-mailen met een waarzegger op Waarzeggers.net komt u dus in contact met een zelfstandige waarzegger, niet met Waarzeggers.net of een medewerker van Waarzeggers.net. U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults en telefoonconsults enkel tussen u en zelfstandige waarzeggers wordt gevoerd en dat de initiatiefnemers van Waarzeggers.net hier geen deel van uitmaken. U kan de initiatiefnemers, webmasters van Waarzeggers.net hiervoor dan ook niet verantwoordelijk stellen.

Belt de gebruiker naar het nummer 0900 - 02 65 met 1 van de zelfstandige waarzeggers dan kost dit 90 cent per minuut, belt de gebruiker naar het nummer 0903 - 416 39 met 1 van de zelfstandige waarzeggers dan kost dit 150 cent per minuut. Het advies van de zelfstandige waarzeggers kost 80 cent per minuut wanneer de gebruiker via de Waarzeggers.net-account belt naar een lokaal nummer. Een vraag aan de zelfstandige waarzeggers per e-mail kost 15 euro / vraag en antwoord en kan enkel via een Waarzeggers.net-account tot stand komen.

Waarzeggers.net is niet verantwoordelijk voor het wel of niet aanwezig zijn van zelfstandige waarzeggers op de website op bepaalde tijdstippen. De zelfstandige waarzeggers kiezen zelf hun werkuren / dagen en de aanwezigheid op de website Waarzeggers.net.

Waarzeggers.net verbindt er zich toe de gegevens van de aanvrager niet door te geven aan derden, behoudens de zelfstandige waarzegger die werd gecontacteerd.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s, inhoud, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults... die de bezoeker raadpleegt of ontvangt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.  Alle gegevens op de website worden door Waarzeggers.net met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend.  Waarzeggers.net geeft geen garanties omtrent de accuratesse en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden.  Daarom wijst Waarzeggers.net alle aansprakelijkheid af ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, inhoud, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, telefoon -en emailconsults,... op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

Informatie op deze website vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen.  De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem / haar geraadpleegde pagina's, getuigenissen, adviezen van waarzeggers,... en voor de gevolgen van het gebruik dat hij / zij maakt van deze informatie.

Waarzeggers.net is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten.  Waarzeggers.net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,...

Waarzeggers.net bevat hyperlinks naar websites van derden en het staat de bezoeker natuurlijk vrij deze websites te raadplegen.  Waarzeggers.net heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau, inhoud van deze websites betreft.  Waarzeggers.net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de websites na het klikken op een hyperlink van Waarzeggers.net. Waarzeggers.net heeft geen controle over websites van derden of hyperlinks naar websites van derden. Wanneer Waarzeggers.net een hyperlink legt naar dergelijke sites, betekent dit niet dat Waarzeggers.net deze sites heeft goedgekeurd.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, daghoroscopen, interactieve toepassingen, … horen toe aan Waarzeggers.net en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd.  Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Waarzeggers.net is verboden.  Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.  Waarzeggers.net geeft aan de bezoeker van deze website de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Waarzeggers.net verzamelt de gegevens van de waarzeggers met de meeste zorg en selecteert de waarzeggers met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld door hun eventuele misstappen, overtredingen of enige schade die zij veroorzaken.
Waarzeggers.net kan geen garanties geven omtrent de dienstverlening en/of het advies van de getoonde waarzeggers. Waarzeggers.net kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige waarzeggers afleveren of niet (tijdig) afleveren.

Waarzeggers.net behoudt zich het recht voor om de tarieven van een account of de telefoontarieven te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u toe.

Aangekochte credits in de Waarzeggers.net-account kunnen worden gecrediteerd, behalve credits die door Waarzeggers.net gratis aan de gebruiker zijn toegewezen. Credits zijn niet overdaagbaar aan derden.

De gebruiker verklaart deze overeenkomst en disclaimer te hebben gelezen, begrepen en gaat ermee akoord dat hij / zij aan deze disclaimer is verbonden. De gebruiker mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website Waarzeggers.net. De gebruiker mag geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting / traffic voor de website Waarzeggers.net te vormen.

       
  Copyright 2008 - 2023
© Waarzeggers.net.
Microbel | Kwaliteit | Uw privacy | Site index | Interessante links | FAQ | Gratis horoscoop | waarzegger worden | Top  
     
     
 
         
waarzeggers.net - Laat een waarzegger je toekomst voorspellen

Disclaimer voor waarzeggers en waarzegger

TELETEKST waarzeggersMobiele app

Paranormale waarzeggers


Jouw toekomst


Reiki


Numerologie

Waarzeggers.net


Relatie


Astrologie

Kaartlegging


Waarzeggen

Thema


Gratis horoscopen


Advies


Wicca