Waarzegster credits
Beschikbare waarzegsters
Waarzegster tarotkaarten
Foto lezen
waarzeggers.net / waarzegsters / disclaimer-waarzegsters /
   
  Disclaimer waarzeggers.net
     
  Wanneer is de disclaimer van toepassing?

De disclaimer van waarzeggers.net is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website waarzeggers.net en dit voor elke pagina, subdomein, mobiele website, iPad en tabletversie,... zowel voor leden als gewone bezoekers van waarzeggers.net.

Wanneer u de telefoonlijnen van waarzeggers.net belt, een e-mailconsult aangaat,... gaat u akkoord met deze disclaimer. Door het raadplegen van deze website, het aangaan van een e-mailconsult of het bellen naar 1 van onze telefoonnummers aanvaardt u, de gebruiker of lid dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. waarzeggers.net kan de bepalingen van deze disclaimer op elke ogenblik eenzijdig wijzigen. Disclaimer waarzegster aandachtig lezen alvorens gebruik te maken van waarzegster.nl Gelieve dus bij elke raadpleging, consult, e-mail of telefoongesprek opnieuw deze disclaimer te raadplegen.

Hoe werkt de website waarzeggers.net?

Waarzeggers.net werkt alleen met zelfstandige waarzeggers en staat enkel en alleen in voor het in contact brengen van u als lid of bezoeker van waarzeggers.net enerzijds en een zelfstandige waarzegger anderzijds. De inhoud van het advies die de zelfstandige waarzeggers geven via telefoon, e-mail , persoonlijke account, mobiel... zijn geheel voor hun eigen rekening. Wanneer u belt of e-mailt met een waarzegger op waarzeggers.net dan brengt waarzeggers.net u alleen in contact met een zelfstandige waarzegger die dus zelfstandig voor zich zelf werkt. U belt of e-mailt dus niet met een waarzegger in dienst van waarzeggers.net.

U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, horoscopen, omschrijvingen, e-mailconsults en telefoonconsults enkel tussen u en zelfstandige waarzeggers worden gevoerd en dat waarzeggers.net hier zelf geen deel van uitmaakt.

Wat bedragen de kosten van een gesprek of e-mail?

Belt u als gebruiker naar het nummer 0900 -1779 met zelfstandige waarzeggers dan kost dit 90 cent per minuut, belt u naar het nummer 0903 - 69 690 met zelfstandige waarzeggers dan kost dit 150 cent per minuut.

Het advies van de zelfstandige waarzeggers kost vanaf 80 cent per minuut wanneer u belt als lid van waarzeggers.net. U belt dan immers naar een lokaal nummer.

Enkel leden kunnen onze waarzeggers een vraag stellen via e-mail, dit aan 15 euro / vraag.

Beschikbaarheid van de waarzeggers

Waarzeggers.net is niet verantwoordelijk voor het aantal beschikbare zelfstandige waarzeggers op de website op bepaalde tijdstippen aangezien de zelfstandige waarzeggers zelf hun werkdagen en werkuren op de website waarzeggers.net kiezen.

Kwalificaties en talenten van de waarzeggers

Waarzeggers.net vraagt de waarzeggers om een omschrijving van zichzelf, alsook om hun kwalificaties op paranormaal vlak weer te geven. Waarzeggers.net controleert de waarzeggers met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte informatie op hun persoonlijke profielpagina.

Waarzeggers.net kan geen garanties geven omtrent de dienstverlening en het advies van de getoonde waarzeggers. Waarzeggers.net kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige waarzegger aflevert of niet (tijdig) aflevert.

Omgaan met informatie en advies

Informatie op deze website vervangt geen persoonlijk advies of bijstand bij concrete gevallen. U als bezoeker of lid blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door u geraadpleegde pagina's, getuigenissen, horsocopen, adviezen van waarzeggers,... en voor de gevolgen van het gebruik dat u maakt van deze informatie.

De pagina’s, inhoud, horsocopen, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults... die de bezoeker raadpleegt of ontvangt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de website worden door waarzeggers.net met de grootste zorgvuldigheid nagekeken en onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen en de zelfstandige waarzeggers worden aangewend.

Waarzeggers.net geeft geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via waarzeggers.net wordt aangeboden. Daarom wijst waarzeggers.net alle aansprakelijkheid af ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, inhoud, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, telefoon -en emailconsults,... op de website, mobile sites, teletekstpagina's,... en de toegang tot en het gebruik van onze (mobiele) interactieve toepassingen.

De website waarzeggers.net

Waarzeggers.net doet er alles aan om de website steeds raadpleegbaar te maken op zoveel mogelijk platformen en browsers, behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten en programmeerfouten.

Waarzeggers.net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, traag laden van pagina's, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,...

Externe hyperlinks op waarzeggers.net

Waarzeggers.net bevat hyperlinks naar websites van derden en het staat u als lid of bezoeker natuurlijk vrij deze websites te raadplegen. Wanneer waarzeggers.net een hyperlink legt naar een andere website, betekent dit niet dat waarzeggers.net deze site heeft goedgekeurd of volledig heeft doorgenomen. Waarzeggers.net heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het advies, veiligheidsniveau, inhoud,... van deze websites betreft.

Waarzeggers.net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou ondervinden ingevolge het gebruik van deze gelinkte websites. waarzeggers.net heeft geen controle over websites van derden of hyperlinks naar websites van derden.

Copyright waarzeggers.net

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, horoscopen, user interface, kleurgebruik, interactieve toepassingen, html-code, javascripten, CSS,... horen toe aan waarzeggers.net en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van waarzeggers.net is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

Tariefwijzigingen waarzeggers.net

Waarzeggers.net behoudt zich het recht voor om de tarieven van een e-mailconsult of de telefoontarieven te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u als gebruiker toe. Waarzeggers.net verbindt er zich toe de gegevens van een lid of gebruiker niet door te geven aan derden, behoudens aan de zelfstandige waarzegger die werd gecontacteerd.

Aangekochte credits als lid kunnen worden gecrediteerd na contactname met de beheerder van deze site via uw account, behalve voor credits die door waarzeggers.net gratis aan de gebruiker zijn toegewezen. Credits zijn niet overdaagbaar aan derden.

Voor akkoord

U verklaart deze overeenkomst en disclaimer volledig te hebben gelezen, begrepen en u gaat ermee akoord. U mag nooit tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de goede en snelle werking van de website waarzeggers.net. U mag geen actie ondernemen die de belasting / traffic voor de website waarzeggers.net overbelast.


 
  Gratis lid worden
uw mening
Uw vraag
waarzegsters online
gratis daghoroscoop
overzicht
gratis account
   
  Voordelen voor Leden
     
  Als lid belt u naar lokale nummers met de waarzeggers, u belt dus niet naar 0900-lijnen.  
     
  U heeft meerdere betaalmogelijkheden,
zoals iDeal, Bankcontact, VISA, Maestro, Mastercard, ...
 
     
  U ontvangt als lid tal van voordelen
geniet van onze acties
.
 
     
  Als lid kan u ook e-mailconsults aangaan met onze waarzeggers.  
     
     
     
Gratis account
 
 
  © Waarzeggers.net Home | Mobiele website | Werken als waarzegger | Contact | Sitemap | Privacyverklaring | Disclaimer